Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

OPTIMALISATIE WET INBURGERING

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht gegaan. Het kernbegrip van deze nieuwe wet is 'inburgering op maat'. Het heeft ongetwijfeld veel van uw organisatie gevergd om die inburgering in uw werkprocessen goed vorm te geven. En de individuele voortgang te monitoren.


U heeft nu vast de basis op orde. Het is nu tijd om te gaan optimaliseren. Onze functioneel beheerders ondersteunen u graag. Huurt u een functioneel beheerder van ons in, dan krijgt u er een heel team met brede expertise bij! Zo lossen wij uw (complexe) uitdaging samen op!nieuwe wet inburgering

De wet samengevat

De Wet inburgering bracht een aantal taken met zich mee. Welke dat waren, leest u hier in een korte terugblik

BREDE INTAKE

De Brede intake bestaat uit: een leerbaarheidstoets door een onafhankelijk instituut, een onderzoek naar de werkervaring van de nieuwkomer en een verkenning van de persoonlijke omstandigheden.

PIP

De gemeente verwerkt samen met de nieuwkomer alle inzichten van de Brede intake in een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Elk plan bevat concrete afspraken over de leerroute, het aantal lesuren, financiën en prestaties.

LEERROUTE

Binnen de nieuwe Wet inburgering 2021 worden nieuwkomers in drie mogelijke leerroutes voorzien: De onderwijsroute, de B1-route en de Z-route.

VERKLARING

De ondertekening van de participatieverklaring is het slotstuk van een traject waarin de inburgeraar kennismaakt met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

MAP

De Module Arbeidsparticipatie (MAP). Onderdeel van de MAP is de praktische inzet op de arbeidsmarkt – denk aan vrijwilligerswerk, stage, werkervaringsplaats en betaald werk.

FINANCIEEL ONTZORGEN

De rol van de gemeente is om de statushouder zoveel mogelijk te ontzorgen. Hierdoor kunnen de nieuwkomers zich optimaal concentreren op de inburgering. 

VERANTWOORDING

Binnen dit nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor monitoring en evaluatie. De gemeente moet zorgdragen voor de verzameling en correcte aanlevering van de brongegevens.