Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

OPTIMALISATIE WET INBURGERING

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht gegaan. Het kernbegrip van deze nieuwe wet is 'inburgering op maat'. Het heeft ongetwijfeld veel van uw organisatie gevergd om die inburgering in uw werkprocessen goed vorm te geven. En de individuele voortgang te monitoren.


U heeft nu vast de basis op orde. Het is nu tijd om te gaan optimaliseren. Onze functioneel beheerders ondersteunen u graag. Huurt u een functioneel beheerder van ons in, dan krijgt u er een heel team met brede expertise bij! Zo lossen wij uw (complexe) uitdaging samen op!blog-optimalisatie-wet-inburgering-ict-voorzieningen

De wet samengevat

De Wet inburgering bracht een aantal taken met zich mee. Welke dat waren, leest u hier in een korte terugblik

BREDE INTAKE

De Brede intake bestaat uit: een leerbaarheidstoets door een onafhankelijk instituut, een onderzoek naar de werkervaring van de nieuwkomer en een verkenning van de persoonlijke omstandigheden.

PIP

De gemeente verwerkt samen met de nieuwkomer alle inzichten van de Brede intake in een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Elk plan bevat concrete afspraken over de leerroute, het aantal lesuren, financiën en prestaties.

LEERROUTE

Binnen de nieuwe Wet inburgering 2021 worden nieuwkomers in drie mogelijke leerroutes voorzien: De onderwijsroute, de B1-route en de Z-route.

VERKLARING

De ondertekening van de participatieverklaring is het slotstuk van een traject waarin de inburgeraar kennismaakt met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

MAP

De Module Arbeidsparticipatie (MAP). Onderdeel van de MAP is de praktische inzet op de arbeidsmarkt – denk aan vrijwilligerswerk, stage, werkervaringsplaats en betaald werk.

FINANCIEEL ONTZORGEN

De rol van de gemeente is om de statushouder zoveel mogelijk te ontzorgen. Hierdoor kunnen de nieuwkomers zich optimaal concentreren op de inburgering. 

VERANTWOORDING

Binnen dit nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor monitoring en evaluatie. De gemeente moet zorgdragen voor de verzameling en correcte aanlevering van de brongegevens.

ICT-VOORZIENINGEN VOOR DE NIEUWE WET

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe wet in werking getreden. Binnen de nieuwe wet Inburgering is gekozen voor een ‘lerende uitvoering’. U heeft vast de basis op orde maar nu is het tijd om te gaan optimaliseren.


1). Koppelingen en gegevensoverdracht met DUO en regionale partners via uw uitkeringsapplicatie

U moet voor 1 januari 2022 notificaties kunnen ontvangen van DUO en COA. De standaard voor COA is inmiddels gereed, die van DUO (nog) niet. Het is overigens ook niet duidelijk of die standaard er gaat komen. Voor de gegevensuitwisseling met lokale partners komt er mogelijk geen standaard. U mag namelijk zelf bepalen hoe dit plaatsvindt. Om op een veilige en efficiënte manier gegevens te kunnen uitwisselen moeten er nog wel wat zaken worden geregeld. Denk in dit kader aan: het structureren van informatie, het afstemmen van processen en het realiseren van de koppelingen.


Een belangrijke gegevensoverdracht met lokale partners is de facturatie voor de geleverde diensten. In tegenstelling tot de WMO en Jeugd(wet) is er geen gestandaardiseerde berichten uitwisseling beschikbaar voor bulkfacturatie zoals het iWMO en iJW323 declaratie bericht. U zult dus zelf voor de meest optimale inrichting moeten zorgen in uw uitkeringssysteem.


2). Dossierinrichting en rechten binnen uw uitkeringsapplicatie

Om de regietaken goed uit te voeren moet u over de juiste informatie beschikken. Daarnaast moet u gegevens aanleveren voor de monitoring en evaluatie van de wet. U heeft vast al gezorgd dat dossiers op orde zijn en dat uw applicatie de juiste gegevens kan opslaan en delen. Maar heeft u al nagedacht over de autorisaties binnen de applicatie? Het gaat om gevoelige informatie, die conform de AVG goed beschermd moet worden.


3). Processen en werkafspraken binnen uw organisatie

U heeft vast het proces van de brede intake op orde en uw medewerkers hebben de eerste intakes afgehandeld. Nu is het tijd voor reflectie en te leren. Waar kan er geoptimaliseerd worden? Daarnaast zijn er misschien processen zoals financieel ontzorgen, begeleiding en voortgang nog niet doorlopen en vergen deze nog wat fine-tuning.


4). Werkproces en documentinrichting binnen uw uitkeringsapplicatie

Een uitkeringsapplicatie moet het proces optimaal ondersteunen. Dit doet u door de applicatie en het workflowsysteem van uw applicatie optimaal in te richten. Documentcreatie speelt hierbij een cruciale rol. Zoals al eerder beschreven moet u binnen de nieuwe taken veel documenten creëren. U bespaart tijd als deze goed gebruik maken van de al ingevoerde gegevens in de applicatie en uw medewerkers weinig handmatig meer hoeven aan te passen.