Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Klaar voor de start?
Solviteers helpt met plansoftware voor uw omgevingsplannen


Gemeenten zijn alles in gereedheid aan het brengen voor het ‘live gaan’ met de Omgevingswet en daarmee het DSO op 1 januari 2024. Dat betekent bestemmingsplannen omzetten naar één omgevingsplan en de plansoftware vullen met werkingsgebieden, regels en besluiten.


‘Hoewel je nog (kort) de tijd hebt voor verdere inrichting en finetuning, is het van belang dat de visie en strategie op dit moment duidelijk zijn,‘ volgens Florian de Bruin van Solviteers.

plansoftware-2

Botsende regels

‘Even een nietje door alle bestemmingsplannen heenslaan en je hebt een omgevingsplan’. Was het maar zo eenvoudig. Het maken van een omgevingsplan gaat echt anders en kan ook behoorlijk wat tijd kosten. Als je alle bestemmingsplannen één op één zou overnemen, zullen veel regels met elkaar botsen. Dus is het zaak om goed te onderzoeken welke regels elkaar kunnen gaan tegenspreken in een gebied en welke je kunt uniformeren. Het idee achter het omgevingsplan is immers dat je één overzichtelijk document hebt. Je wilt niet dat aanvragers of initiatiefnemers na de inwerkingtreding van de Omgevingswet massaal contact gaan opnemen met de gemeente vanwege onduidelijkheden met betrekking tot de regels. 


Werkingsgebieden

Wat ook anders is, is dat je voor een omgevingsplan zogeheten werkingsgebieden creëert. Voor welke locaties wil je bepaalde regels laten gelden? Een werkingsgebied kan ook over meerdere geografische gebieden gaan. Neem een regel die je voor alle winkelcentra wilt laten gelden. Doe je dat met één werkingsgebied of voor elk winkelcentrum een los werkingsgebied? Dat is een behoorlijke uitzoekklus.


Inrichting van het zoekproces

Dan de keuze voor het inrichten van het zoekproces. Als de aanvrager kiest voor de satéprikker, waarbij er een locatie op de kaart gekozen wordt en meteen alle regels zichtbaar worden, is het belangrijk dat alle betreffende regels aan die locatie (ook wel werkingsgebied) gekoppeld zijn.  


De aanvrager kan ook kiezen voor een vragenboom, waarbij de toepasbare regels worden langsgelopen. Ook deze vragenboom moet corresponderen met het omgevingsplan, én met de omgevingsvisie trouwens. Vergeet niet om ook die te vertalen naar regels voor het omgevingsplan. Er zijn veel afhankelijkheden en kruisverbanden, waarover goed doorgedachte keuzes gemaakt moeten worden.


Specifieke regels

Wil je heel specifieke regels maken of niet? Specifieke regels betekent meer werk en meer regels. Hou je het algemener dan heb je minder beheer nodig, maar kan het sneller onduidelijk zijn voor de aanvrager. En andersom.  


Wijzigingen uploaden

Gemeenten hebben tot 2032 om het omgevingsplan compleet te maken. Maar wie het stukje bij stukje gaat bijwerken, moet door middel van het publiceren van wijzigingsbesluiten in het DSO het omgevingsplan verder inrichten. Er wordt veel gevraagd van de belastbaarheid van het DSO. En het wordt hierbij een spannende periode als meteen na de eerste maand al massaal wijzigingen worden doorgevoerd. Bedenk goed wat je wilt: het omgevingsplan gaandeweg vullen met veel wijzigingen of bijvoorbeeld een jaarlijkse wijzigingsronde (ook wel ‘veegplannen’ genoemd).


Tijdelijke maatregelen

Wie kiest voor een stapsgewijze aanpak, staat voor nog een keuze. Je kunt het omgevingsplan helemaal maken via de plansoftware. Of je gebruikt de tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) die een combinatie mogelijk maakt van de plansoftware met de huidige bestemmingsplannen methodiek. Bij deze combinatiemethode maak je nog steeds losse plannen op basis van de oude of huidige IMRO-standaard. Het is een vertrouwde manier, maar de maatregel geldt tot 2025. Besef dat je dan alsnog alles moet overzetten naar de STOP/TPOD-standaard in de plansoftware.


Meer ruimte creëren is ook mogelijk door gebruik te maken van de zogeheten buitenplanse omgevingsplanactiviteit, de BOPA met vergunningen om het omgevingsplan heen. Maar je kunt niet eeuwig BOPA’S blijven verlenen. Uiteindelijk moet je ze verwerken in het omgevingsplan, om de eenduidigheid en uniformiteit voor een gebied te garanderen.


Ondersteuning

Al het uitzoekwerk en alle keuzes vragen veel capaciteit: projectleiders voor de aansturing, juristen voor de inhoud en functioneel beheerders voor de techniek. En als functioneel beheerder weet ik inmiddels dat er geen eenduidig stappenplan is naar een gegarandeerd resultaat. Iedere organisatie moet zijn eigen afwegingen maken op basis van visie, wensen, capaciteit en oefening, om te ondervinden wat wel en/of niet werkt.


Vanuit Solviteers kunnen we goed meedenken met gemeenten en organisaties, omdat we oog hebben voor het totaalplaatje. We ondersteunen bij de vertaling van de techniek naar de gebruiker, we ondersteunen bij het maken van keuzes en het beantwoorden van vraagstukken, we helpen bij het testen en oefenen én we helpen de voortgang te bewaken.

patrick

Meer weten over onze diensten?

Patrick, onze accountmanager, helpt je graag verder. Je kunt hem mailen of bellen.


E-mail: p.boonman@solviteers.nl | Telefoonnummer: 06 42 93 97 28