Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Koppelen met DSO-LV vergt meer dan juiste digitalisering


Om klaar te zijn voor de Omgevingswet moeten koppelingen met het DSO-LV (landelijke voorziening) goed geregeld zijn. Dit is een samenspel tussen nieuwe of doorontwikkelde applicaties en dat deel van de gemeentelijke organisatie dat zich bezighoudt met de fysieke ruimte.


Het Omgevingsloket

Alle digitale informatie is straks op het Omgevingsloket te vinden. Hiermee ziet iedereen snel wat wel en niet mag volgens de Omgevingswet. Grofweg onderscheiden wij drie hoofdtaken:


  1. De mogelijkheid voor bedrijven en burgers om te klikken op een kaart om te zien welke wet- en regelgeving op een bepaalde locatie van kracht is.
  2. De mogelijkheid om na te gaan of voor een bepaalde activiteit een vergunning nodig is (de vergunningscheck). Hiervoor doorloopt de bezoeker een digitale vragenboom.
  3. De mogelijkheid om bij een aanvraag in te loggen met DigiD en het doorzetten van deze aanvraag naar bijvoorbeeld de gemeente.


Loketfuncties moeten werken

Verder is het belangrijk dat de drie loketfuncties werken, zoals het publiceren van de omgevingsdocumenten en het tonen en zoeken van de regels op de kaart, het doorlopen van vragenbomen en het aanvragen van vergunningen. Het opstellen van de toepasbare regels voor de vragenboom is nog niet verplicht. Toch adviseren wij uw gemeente om ook hiermee aan de slag te gaan.


Aan de slag

Het is in ieder geval belangrijk om u te richten op de volgende aspecten:


  1. Aansluiten op het DSO-LV is niet alleen een puur technisch verhaal. De veranderende digitalisering loopt gelijk met procesveranderingen en vice versa.
  2. De verschillende backoffice-applicaties van de gemeenten vereisen aandacht.
  3. Databeveiliging vergt opnieuw de volle aandacht. Dit zijn de architectuurvraagstukken waarover u nu moet nadenken.
  4. De gemeente moet zaakgericht (kunnen) werken.


Wilt u op tijd klaar zijn voor de Omgevingwet? Neem contact met ons op via tel: 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar: advies@solviteers.nlImpactanalyse Omgevingswet | Goede inrichting huidige applicaties | Onafhankelijk advies bij keuze nieuwe software Omgevingswet | Implementatie Omgevingswet

blog-koppelen-met-dso-lv-vergt-meer-dan-juiste-digitalisering