Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Data omzetten in informatie? het begint met een goede DWH


Gemeenten zitten in een lastige spagaat. Met een beperkt budget en weinig invloed op de inhoud van de zorg, lijkt het er soms op dat zorgorganisaties een blanco cheque krijgen. Hierbij overzien gemeenten pas aan het einde van het jaar wat hier het gevolg van is. Hoog tijd om het heft in eigen handen te nemen en daadwerkelijk te sturen op de kosten.


Met verplaatsen van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar gemeenten, hoopte het Rijk een flinke besparing te realiseren. Sterker nog, hierop werd met een korting van de budgetten al direct een voorschot genomen. Gemeenten worstelen echter met de uitkomsten. Ze krijgen rekeningen gepresenteerd en zijn daarbij volledig afhankelijk van de zorgaanbieder. Duur van het traject, de aard van een traject; het is een soort blackbox waar gemeenten nauwelijks grip op hebben.


Stuurinformatie

Dit kan anders. Want aan de hand van goede stuurinformatie kunnen gemeenten wel de juiste beslissingen nemen. En meer grip krijgen op hun uitgaven en betere beslissingen nemen. Sommige gemeenten zijn al tevreden met de informatie die uit de verschillende informatiebronnen kunnen worden gehaald.


Datawarehouse: een bron van kennis

Een datawarehouse daarentegen biedt meer mogelijkheden om prognoses te maken en de effecten van verschillende scenario’s door te rekenen. Wie prognoses maakt met een datawarehouse kan daar seizoensinvloeden van een schooljaar in meenemen of eventuele wijzigingen in het gemeentelijk beleid. Het is bovendien mogelijk om de gegevens te combineren met cijfers van het CBS, voorgaande jaren te vergelijken of vergelijkingen te maken met andere gemeenten. Slimme logaritmes zorgen door ‘machine learning’ voor meer inzicht en daarmee voor betere uitkomsten, dan het betere ‘natte vinger’ werk. 


Met datawarehouse grip krijgen op de toekomst

Hoe beter de basis van de prognoses hoe sterker u als gemeente staat. Door scenario’s door te rekenen, kunt u rekening houden met het verwachte effect. Beleidswijzigingen krijgt u makkelijker door de gemeenteraad met een serieuze onderbouwing en in de gesprekken met de zorgaanbieders kunt u de leidende rol nemen die bij het opdrachtgeverschap hoort.


Wilt u hierover eens met ons sparren? Neem contact met ons op via tel: 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar: advies@solviteers.nl

932-x-500-14