Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Gemeenten maken veel te weinig gebruik van uitstel Omgevingswet

Deze lente werd de invoering van de Omgevingswet voor de derde keer uitgesteld. Voor veel gemeenten goed nieuws, want zij waren op het gebied van processen en IT nog onvoldoende voorbereid. Je zou verwachten dat deze gemeenten gebruik zouden maken van het uitstel. Een nieuw onderzoek van Binnenlands Bestuur en I&O Research laat echter zien dat dit slechts mondjesmaat is gebeurd. Wat heet: maar liefst de helft van de gemeenten ligt nog steeds niet op koers voor de invoering van de wet per 1 juli 2023. Op nieuw uitstel wordt gehoopt.


Zeven redenen om door te pakken

Dat sommige gemeenten een nieuw uitstel hopen is ergens begrijpelijk, maar ook jammer. Wij van Solviteers Advies & Implementatie zien namelijk maar liefst zeven redenen om tóch juist nu aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Deze zeven redenen zijn:


1: Uitstel is geen afstel

Gemeenten en provincies vinden het een verstandig besluit dat de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld. Want ook voor de coronacrisis moesten alle zeilen al worden bijgezet om die datum van 1 juli 2023 te halen. Het is goed om langer de tijd te nemen. Maar let op: uitstel zal geen afstel worden. 


2: Softwareleveranciers zitten vol

Gaat u uw huidige systeem aanpassen? Of een nieuw systeem aanschaffen? Softwareleverancier zitten al ontzettend vol. Zorg er daarom voor dat u op tijd met hen het gesprek aan gaat. Anders loopt u straks de boot mis. 


3: U kunt nu nog testen en invloed uitoefenen

Door het uitstel is er iets meer ruimte voor uw gebruikers om de software goed te testen en de kinderziektes eruit te halen. Maar ook om inspraak te hebben op de functionaliteit. Wacht dus niet te lang en grijp deze tijd aan om dit ook te doen.


4: U bent tóch al bezig met OLO (Omgevingsloket Online), waarom niet doorpakken?

Zaakgericht werken gaat samen met digitaal werken. Het helpt gemeenten om dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Zaakgericht werken en digitaal werken zijn zaken die in lijn liggen met het doel van de Omgevingswet. 


5: U kunt juist nu stoppen met ‘om de ICT heen’ te werken

IT speelt een belangrijke rol voor gemeenten. Want een groot deel van de gemeentelijke processen werken niet zonder een goede IT-ondersteuning. Goede IT biedt de mogelijkheid voor het behalen van doelstellingen en voor het creëren van nieuwe kansen. Werk daarom dus niet om de IT heen. 


6: Meer en andere samenwerkingspartners

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken: samenhangend, als één overheid, zorgend voor ketensamenwerking, in samenspraak met de samenleving.


7: Al die corona-thuiswerkers bieden een kans!

Corona is een feit. Waarom hier geen ‘geluk bij een ongeluk’ creëren? Er is al genoeg ellende immers. De medewerkers zitten nu massaal thuis en moeten alles digitaal doen. 


Meer weten over de zeven redenen? Lees dan ons nieuwe Whitepaper.


Naast deze redenen is er ook de geest van de wet: de ‘integrale gedachte’, oftewel denken vanuit de fysieke leefomgeving in plaats van de gebruikelijke ambtelijke hokjes als Ruimtelijke Ordening, Milieu, enzovoorts. Gelukkig wordt die gedachte door de respondenten geprezen, maar ook denken zij dat dit veel inspanning en gewenning zal vergen. Het is dan nog belangrijker om u goed voor te bereiden.


Werk aan de winkel

Uitstel is geen afstel. Dat is zeker bij de Omgevingswet het geval. Maar dat betekent ook dat er werk aan de winkel is. Een paar uitdagingen:

  • Aansluiten op het DSO met de eigen software.
  • Converteren van de bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan. Met nieuwe software, maar ook met andere werkprocessen, samenwerkingen en bevoegdheden.
  • Toepasbare regels invoeren. Ook hier: nieuwe software, nieuwe processen en organisatorische impact.
  • Intensievere samenwerkingsverbanden opzetten met andere organisaties, ondersteund door op het DSO aangesloten software.


Bij deze en al die andere uitdagingen kan Solviteers Advies & Implementatie uw gemeente zodanig van dienst zijn, dat er ondanks de coronacrisis toch voortgang wordt geboekt. En dat zónder dat de gemeentelijke organisatie overbelast raakt.


Meer weten over de implementatie-uitdagingen? Bekijk onze handige checklist Omgevingswet. Of lees onze implementatietips.


Ons advies is dan ook: zet als gemeente juist nu de stap richting de Omgevingswet en laat u daar door onze ervaren IT-specialisten bij begeleiden en ontzorgen. Inmiddels hebben wij al diverse gemeenten en omgevingsdiensten ondersteund bij een soepele overgang naar de Omgevingswet.


Bekijk hier met welke diensten wij u kunnen ondersteunen i.h.k.v. de Omgevingswet.


Interesse in een vrijblijvend gesprek?

Neem dan contact op met Patrick Boonman via p.boonman@solviteers.nl of

06 - 429399728

blog-gemeenten-maken-veel-te-weinig-gebruik-van-uitstel-omgevingswet