Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

De implementatie van de Omgevingswet vergt samenwerking met betrokken IT-partners


“Nederlandse gemeenten hebben IT-partners als Solviteers Advies & Implementatie hard nodig. Het is belangrijk om samen te werken aan de implementatie van de Omgevingswet. Zo versterken we onze gezamenlijke kennis. Namens voorloper gemeente Leidschendam-Voorburg ervaar ik hoe prettig een dergelijke samenwerking kan zijn. Het klikt met de consultants van Solviteers Advies & Implementatie en daarmee is deze implementatie gewoon leuk om te doen.”

klantcase-de-implementatie-van-de-omgevingswet-vergt-samenwerking

Leana Vlok werkt als Informatiemanager Omgevingswet bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hoewel het enthousiasme bij veel gemeenten matig is, praat zij met veel lof over de wet waarvan de invoering inmiddels al diverse keren is uitgesteld. Het is nu de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 juli 2023 van kracht gaat. “Zelfs als de wet er uiteindelijk niet zou komen, heeft het ons veel gebracht. We werken met betere ICT, met betere processen en iedereen heeft geleerd wat integraal samenwerken betekent. Dat is de winst, die we nu al hebben geboekt.”


Kwestie van doen

Natuurlijk betreurt zij het uitstel, evenals de andere gemeenten die al de nodige stappen gezet hebben richting de nieuwe Omgevingswet. “Ik begrijp dat de gemeenten die hierin zijn achtergebleven blij zijn dat ze langer de tijd hebben. Daarentegen geldt voor ons dat wij extra kosten maken. Zo blijft de software die al is aangeschaft langer op de plank liggen en zijn we genoodzaakt om externe specialisten langer aan ons te binden. Samen met de specialisten van Solviteers Advies & Implementatie gebruiken we deze extra tijd bijvoorbeeld om een kwaliteitsslag te doen.” Aarzelingen om met de invoering van de Omgevingswet aan de slag te gaan, begrijpt ze niet. “Wie er eenmaal mee start, ontdekt dat het meer oplevert dan je vooraf kunt bedenken. Het maakt het leven voor iedereen makkelijker, zowel voor de collega’s als voor de burgers en ketenpartners. Natuurlijk kun je er tegenop zien om het beleid opnieuw te moeten vaststellen. Wij hebben de koe gewoon bij de horens gevat. Al binnen drie maanden waren de juridische regels vertaald naar toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Het is dus soms ook gewoon een kwestie van doen.”


Aan de slag met de implementatie

De aansluiting van drie aparte systemen, het zaak- en vergunningensysteem, ruimtelijk plansysteem en regelbeheersysteem, op het landelijk loket kon binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg niet verzorgd worden door de eigen functioneel beheerders. Om die reden werd een dedicated beheerder van Solviteers ingeschakeld. “Voor ons werkte dit fijn. Hij was twee dagen per week aanwezig en we hoefden daardoor dus niet met tickets te werken. Naast deze aansluitingen was zijn blikveld veel breder. Zo verzorgde hij bijvoorbeeld ook overdrachtsdocumenten en handleidingen. Ook innovatievraagstukken legde ik met veel plezier bij hem neer. Er is veel gerealiseerd waarvan de collega’s blij worden. Een mooi voorbeeld daarvan is de kaartviewer, die zowel intern als extern ingezet kan worden en waar lokale beleid- en omgevingsplannen op staan. “Gegevens zijn hierdoor makkelijk met elkaar in verband te brengen, waardoor inwoners en organisaties snel en eenvoudig zien op welke locatie welke regels gelden. Het is mooi dat we met dit idee genomineerd werden voor de AanDeSlag Trofee Omgevingswet 2018. Het is de bedoeling dat we nu ook ketenpartners hierin meenemen, zoals het Waterschap, de Provincie en de Omgevingsdienst.”


Samenwerking

De samenwerking met de specialisten van Solviteers Advies & Implementatie bevalt Leana goed. Bij de specialsiten signaleert zij een goed drive, een hoge mate van zelfstandigheid en een proactieve houding. “Natuurlijk kennen zij de ins en outs van de Omgevingswet niet volledig. Dat hoeft ook niet. Ze leren van ons als voorloper gemeente. Ik vind dat ze heel constant zijn in wat ze leveren. Ook mooi, ze laten geen zaken liggen. Soms ben ik het zelf al vergeten, maar zij blijven erachter aan gaan.” Wat betreft de komende periode verwacht Leana op het gebied van ICT geen problemen. “De procedures en technieken vormen geen uitdaging. Dat lukt gewoon. Heel veel werk is er wel aan de veranderopgavekant. Beleidsmakers van verschillende afdelingen moeten samenwerken aan de toepasbare regels. Dat betekent over afdelingen heen kunnen kijken. Daarnaast is er een uitdaging voor de vergunningverleners. In plaats van ‘Nee, tenzij’ werkt dat Omgevingswet met het principe ‘Ja, mits’. Dat vergt een enorme omslag in denken. Veel gemeenten willen strengere regels formuleren dan van rijkswege gedaan wordt. Die klus moet tijdig opgepakt worden.”