Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Grip op het dynamische Sociaal Domein

Het Sociaal Domein staat nooit stil. Het is de laatste jaren misschien wel dynamischer dan ooit. Regelingen als de energietoeslag, leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen en de TOZO/TONK kwamen nog bovenop reguliere projecten zoals updatebeheer, het koppelen van zaaksystemen, analyse en verbeteringen van processen, maar ook het voorzien in managementinformatie en de verSaaSing van applicaties. Wij hebben al meer dan 30 jaar ervaring en weten wat er speelt. U kunt erop rekenen dat wij vasthoudend zijn in het aanpakken van uw vraagstuk en we stoppen niet voordat u helemaal tevreden bent. Daarom zijn wij uw IT-specialist. Whatever IT takes!

mensen-in-straat_sociaal-domein-def-02b

Belangrijke ontwikkelingen

Participatiewet


Komende tijd werken we toe naar veel wijzigingen binnen de Participatiewet die van invloed zullen zijn op de uitvoering ervan. Eerder zijn al aanpassingen gedaan aan bijvoorbeeld de kostendelersnorm, maar dit is nog maar het begin. 


Aanpassingen op hoe om te gaan met bijverdiensten en giften, de komst van een bufferbudget en meer mogelijkheden voor mantelzorg betekenen ook wat voor de systemen waarmee uw gemeente werkt. Functionaliteiten zullen anders werken, processen moeten mogelijk aangepast worden en er is aandacht nodig voor uitleg over wat de wijzigingen betekenen voor het gebruik van het systeem. Wij denken graag mee om deze wijzigingen in de Participatiewet goed voorbereid tegemoet te zien.

WAMS - 1 juli 2024Dit wetsvoorstel is bedoeld om enkele knelpunten aan te pakken met betrekking tot gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein, vooral wanneer meervoudige problemen moeten worden aangepakt. Dit betekent nieuwe wettelijke bepalingen in wetten als de WMO 2015, Jeugdwet, Participatiewet en wet schuldhulpverlening. De WAMS heeft een grote impact, maar er is nog veel onduidelijkheid: wie krijgt welke rol? Wie mag wat inzien? Hoe werkt de uitwisseling van gegevens/informatie?


Voor nu staat de livegang gepland op 1 juli 2024, maar door de val van het kabinet staat dit op losse schroeven. Wij denken graag mee over procesoptimalisaties en de wijze waarop gegevensuitwisseling plaatsvindt. Daarnaast zorgen wij voor naadloze koppelingen en bieden wij expertise op het gebied van Business Intelligence (BI).

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage - 1 januari 2026


De ontwikkelingen binnen de WMO blijven niet stilstaan. Er zijn verschillende landelijke discussies over de druk die erop staat, terwijl de verwachting is dat de behoefte om gebruik te maken van Jeugdzorg of WMO de komende jaren toeneemt. Het is daarom belangrijk om door blijven werken aan functionaliteiten die hierbij kunnen ondersteunen.


Op 1 januari 2026 zal de inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden ingevoerd. Dat lijkt misschien ver weg, maar er moet nog veel gebeuren voordat de applicaties en de processen klaar zijn om deze verandering te faciliteren. Zo wordt er eind 2024 een nieuwe iEB berichtenstandaard verwacht, daarnaast zijn grote updates in de back-office applicaties te verwachten om de eigen bijdrage ook vanaf 2026 goed te kunnen verwerken.


Wij helpen graag met een goede voorbereiding op de veranderingen. Wij zorgen ervoor dat de nieuwe berichtenstandaard goed wordt geïmplementeerd, nieuwe en/of bestaande processen worden ingericht, en zorgen dat de eindgebruikers goed geïnstrueerd worden, doormiddel van goede documentatie en nazorg.

De Hervormingsagenda Jeugd - 2023-2028


In 2015 vond o.a. de decentralisatie van de jeugdzorg plaats, waarmee de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van jeugdzorg bij gemeenten kwam te liggen. Dit had een enorme impact op gemeenten, en legde nog meer de nadruk op proces- en kostenefficiëntie. Inmiddels zijn we 8 jaar verder en is sinds de zomer van 2023 de Hervormingsagenda Jeugd definitief. 


De Hervormingsagenda Jeugd (2023-2028) bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. Er zal minder papierwerk en administratie nodig zijn, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Ook zullen wijkteams worden versterkt en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. Uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. 


Wat er concreet gaat veranderen en wanneer we de eerste concrete hervormingen gaan zien is op dit moment nog onzeker. Maar wat zeker lijkt is dat er de komende jaren heel erg veel gaat gebeuren binnen de jeugdzorg en dat de impact wederom enorm gaat zijn voor gemeenten. Wij helpen u bij de voorbereidingen op deze grote veranderingen op het gebied van processen, documentcreatie, berichtenverkeer en BI.  

Datagedreven werken

Door de vele applicaties en gegevens die worden geregistreerd is er veel mogelijk om inzicht te bieden en hierop te sturen. Dat betekent zowel wat voor het uitpluizen van de brei aan data, als ook voor de organisatie om hier goed gebruik van te kunnen maken. Wij kennen het domein en de vraagstukken, maar ook de technieken van Business Intelligence en het belang om mensen daarin mee te nemen om het echt te laten werken.


Waarom Solviteers?

  • Inhoudelijke alleskunners

    Wij hebben verstand van en kennis en ervaring met alle gebruikte vakapplicaties binnen het Sociaal Domein. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan Suites voor het Sociaal Domein, CiVision Samenlevingszaken en Blinqt X-Works. Daarnaast hebben wij ook ervaring met applicaties op het gebied van regie en schuldhulpverlening. 

  • Expert in uw uitdagingen

    Wij zijn op de hoogte van de uitdagingen waar u voor staat. Of het nu gaat om applicaties die niet optimaal zijn ingericht, het implementeren van nieuwe applicaties of begeleiding bij de aanschaf daarvan. Wij beschikken over uitgebreide expertise in het optimaliseren van informatiestromen en processen.

  • 30 jaar ervaring

    Wij zijn denkers én doeners, generalisten én specialisten met al meer dan 30 jaar ervaring. Door onze brede kennis en ervaring begrijpen wij uw werkprocessen, zijn wij goed op de hoogte van actuele wet-en regelgeving en kennen wij uw applicaties. Hierdoor vertalen wij vraagstukken naar oplossingen die echt werken.

We stoppen niet voordat u helemaal tevreden bent. Daarom zijn wij uw IT-specialist. Whatever IT takes!

Een greep uit onze tevreden klanten

gemeente-oosterhout
gemeente-leidschendam-voorburg
kredietbank-limburg
isd-kompas-logo
gemeente-amersfoort
regio-sociale-dienst
gemeente-beverwijk
gemeente-de-bilt
gemeente-heemskerk
gemeente-hulst
patrick

Meer weten over onze diensten?

Patrick, onze accountmanager, helpt je graag verder. Je kunt hem mailen of bellen.


E-mail: p.boonman@solviteers.nl | Telefoonnummer: 06 42 93 97 28