Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Overheid

We maken allemaal deel uit van een netwerk- en informatiesamenleving die in een hoog tempo digitaliseert. Er liggen steeds meer risico’s op het gebied van veiligheid en privacy op de loer. Uw uitdagingen worden dan ook steeds complexer. Wij helpen u graag om deze uitdagingen om te zetten in kansen. Wij kennen en begrijpen uw werkprocessen en weten waar de risico’s liggen. Wij hebben kennis van relevante wet- en regelgeving en veelgebruikte applicaties, zoals zaak-, vergunningen- en documentmanagementsystemen.


Sociaal Domein | Ruimtelijk Domein| Burgerzaken | Belastingen | Samenwerkingsverbanden | Digitale dienstverlening

Overheid

 • Sociaal Domein

  Het Sociaal Domein is voortdurend in ontwikkeling. Zo is het belangrijker geworden om dicht bij de burger te staan en nauw samen te werken met de verschillende ketenpartners. Ook is steeds meer behoefte aan sturings- en verantwoordingsinformatie. Daarnaast speelt ook de verantwoordelijkheid voor een goede informatiebeveiliging. Solviteers heeft meer dan 25 jaar ervaring in het Sociaal Domein. Wij kennen uw uitdagingen en bieden daar oplossingen voor die ertoe doen.

 • Ruimtelijk Domein

  Een goede implementatie van uw VTH-applicaties of een onafhankelijke blik bij pakketselecties? Onze consultants en projectmanagers helpen u graag. Wij hebben kennis van uw werkprocessen en applicaties. Bijvoorbeeld SquitXO, Squit 20/20, Suite4Omgevingsdiensten en Key2Vergunningen. Vanaf 2010 hebben wij vele gemeenten geholpen bij de overgang naar de WABO. Nu tien jaar later ondersteunen wij u graag bij een goede overgang naar de Omgevingswet. 

 • Burgerzaken

  Een goed ingericht klantcontactsysteem (KCC-systeem) is noodzakelijk om vragen van burgers snel te beantwoorden en af te handelen. Wij helpen u bij een goede inrichting van uw KCC-systeem en het verkrijgen van een totaal klantbeeld. Bijvoorbeeld door informatie uit het KCC-systeem te combineren met informatie uit diverse taakspecifieke applicaties. Ook helpen wij u graag bij het maken van een digitaliseringsslag, zodat uw KCC-medewerkers nog efficiënter kunnen werken.

 • Belastingen

  Het vergroten van de efficiency en effectiviteit binnen de afdeling Belastingzaken? Onze specialisten helpen u graag. Wij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren, implementeren en beheren van applicaties die worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire processen binnen de afdeling Belastingszaken. Door goed ingerichte applicaties en optimale werkprocessen kunnen uw medewerkers efficiënter werken en de burger beter van dienst zijn.

 • Samenwerkings- verbanden

  Als samenwerkingsverband neemt u veel bedrijfsmatige activiteiten over van gemeenten, zoals ICT en het innen van belastingen. Solviteers helpt u een hogere kwaliteit in IT-ondersteuning te realiseren, waardoor u de dienstverlening aan burgers kunt verbeteren. Onze kracht is dat wij diepgaande kennis hebben van IT en deze kennis koppelen aan onze jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen. Voorbeelden hiervan zijn: belastingzaken, burgerzaken, het sociaal domein, Vergunning, Toezicht & Handhaving (VTH) en zorg. Innovatie met ICT en burgers beter bedienen? Wij helpen u graag vooruit.

 • Digitale dienstverlening

  U heeft voortdurend te maken met uitdagingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving en veranderende werkprocessen. Om deze veranderingen het hoofd te bieden dient uw automatisering op orde te zijn. Solviteers is gespecialiseerd in het optimaliseren van de werkprocessen, het selecteren en implementeren van nieuwe software en het optimaliseren van de bestaande applicaties. Dit zijn onder andere applicaties ter ondersteuning van de primaire processen op de vakafdelingen, zoals Sociale Zaken, Belastingen, Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Ruimtelijke ordening.

Neem direct contact op met één van onze specialisten

Patrick Boonman

Accountmanger

+ 31 (0)30 429 397 28

p.boonman@solviteers.nl