Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Uw organisatie of domein

Solviteers ondersteunt lokale overheden, het sociaal domein, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en goede doelen bij hun veelal complexe vraagstukken. Onze kracht is het bij elkaar brengen van mensen, processen en IT. Dit doen wij door een verbinding te leggen tussen organisatie en IT-oplossingen. Wij begrijpen uw werkprocessen, kennen uw applicaties en zijn op de hoogte van actuele wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen wij uw vraagstukken vertalen naar oplossingen die ertoe doen. Wij bijten ons vast in uw vraagstuk en werken door tot u tevreden bent. Daarom zijn wij uw IT-specialist. Whatever IT takes!


Lokale Overheid | Het Sociaal Domein | Zorginstellingen | Goede doelen | Woningcorporaties

mensen-in-straat_organisatie_domein
lokale-overheid-02a

Lokale overheid

We maken allemaal deel uit van een netwerk- en informatiesamenleving die in een hoog tempo digitaliseert. Er liggen steeds meer risico’s op het gebied van veiligheid en privacy op de loer. Uw uitdagingen worden dan ook steeds complexer. Wij helpen u graag om deze uitdagingen om te zetten in kansen. Wij kennen en begrijpen uw werkprocessen en weten waar de risico’s liggen. Wij hebben kennis van relevante wet- en regelgeving en veelgebruikte applicaties, zoals zaak-, vergunningen- en documentmanagementsystemen. En voeren al meer dan 25 jaar verschillende typen opdrachten uit op verschillende afdelingen binnen de lokale overheid. Bijvoorbeeld op het gebied van gemeentelijke belastingen, digitale dienstverlening, vergunning, werk, inkomen en zorg.

Het Sociaal Domein

Het Sociaal Domein is voortdurend in ontwikkeling. Zo is het belangrijker geworden om dicht bij de burger te staan en nauw samen te werken met de verschillende ketenpartners. Ook is steeds meer behoefte aan sturings- en verantwoordingsinformatie. Daarnaast speelt ook de verantwoordelijkheid voor een goede informatiebeveiliging. Al deze veranderingen zorgen ervoor dat er een nieuwe denk- en werkwijze ontstaat. Hierdoor is er ook behoefte aan nieuw beleid en aan nieuwe processen. Solviteers heeft meer dan 25 jaar ervaring in het Sociaal Domein. Wij kennen uw uitdagingen en bieden daar oplossingen voor die ertoe doen.

sociaal-domein-def-2b
zorg02a

Zorg- en welzijnsinstellingen

Zorginstellingen moeten steeds meer verantwoording afleggen en inzicht geven in de kwaliteit van de geleverde zorg. Om aan de eisen te kunnen voldoen die het veranderende zorglandschap met zich meebrengt is het belangrijk dat uw ICT-voorzieningen dit ondersteunen. Vaak wordt er in de zorgsector nog gewerkt met verouderde ICT-systemen die veel onderhoud vergen en hier niet geschikt voor zijn. Wij ondersteunen bij de selectie van nieuwe applicaties en de implementatie en het beheer ervan. Ook optimaliseren wij de inrichting en het gebruik van bestaande applicaties en maken wij dashboards en rapportages die u de stuur- en verantwoordingsinformatie levert die u nodig heeft. Zo zorgen wij ervoor dat uw ICT de veranderingen ondersteunt en u zich kunt focussen op het verlenen van kwalitatief goede zorg.

Goede doelen

Het werven van leden en donateurs is tegenwoordig verre van eenvoudig. Vroeger verbonden mensen zich jarenlang aan een goed doel. Maar nu is een persoonlijke, klantgerichte benadering noodzakelijk. Alleen zo zorgt u ervoor dat de inkomsten groot genoeg blijven om de doelen en ambities te verwezenlijken. Goede data zijn een must, evenals gedreven data-analisten die de goede doelenorganisatie helpen deze succesvol in te zetten. Onze specialisten adviseren en begeleiden goede doelenorganisaties bij het maken van de juiste keuzes, zowel in software als op het gebied van mensen.

goede-doelen-2b
woningcorporaties-2a

Woningcorporaties

Solviteers heeft ruime ervaring bij woningcorporaties. Onze kracht ligt bij het op orde brengen van uw informatiestromen. Deze zijn vaak omvangrijk en complex. Op het gebied van informatieveiligheid en privacy hebben wij diverse corporaties al geholpen. Zeker omdat er veel wordt gewerkt met privacygevoelige gegevens van inwoners is het belangrijk dat dit op orde is. Wij ondersteunen bijvoorbeeld bij het optimaliseren van de werkprocessen en het goed inrichten en beheren van applicaties. Dit doen wij zowel op afstand als op locatie. Verder vertalen wij beleid naar duidelijke procedures en gaan wij na of deze op de juiste manier zijn doorgevoerd in de systemen. 

E-mail ons

Wij zijn bereikbaar via de mail op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

info@solviteers.nl

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55