Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Software selecteren en opnieuw inrichten


Door de Omgevingswet zullen uw huidige werkprocessen veranderen. Het is daarom belangrijk om uw werkprocessen nu en straks goed in beeld te brengen. In hoeverre heeft u bijvoorbeeld de basis al op orde? Bent u al aangesloten bij basisregistraties? Werkt u al zaakgericht? Hoe staat het met de afspraken die u heeft gemaakt over de archivering van documenten? In hoeverre heeft u uw systemen onderling al met elkaar geïntegreerd? Allerlei ‘volwassenheidscriteria’ waar wij samen met u graag naar kijken. Vervolgens gaat het om het bepalen van uw ambitie. Dit doet u aan het begin van het traject en vervolgens neemt u die ambitie mee in alles wat u gaat doen. Een paar voorbeelden: de werkprocessen zijn wat ze zijn, maar vervolgens gaat het om uw ambitie in de vertaling van die werkprocessen naar het inrichten en gebruiken van de applicaties. De consultants en projectmanagers van Solviteers zijn hier zeer ervaren in.

420-x-265

VTH- software & plan- en regelsoftware


De software in het kader van de Omgevingswet komt in drie smaken:


  1. VTH-software: voor alle processen die komen kijken bij het uitvoeren van vergunningsaanvragen, toezicht en handhaving. Maar ook bij bezwaar en beroep.
  2. Plansoftware: met plansoftware kunt u juridische regels in de plannen annoteren (labelen). Op deze manier zijn de regels beter vindbaar, benaderbaar en bruikbaar in het DSO.
  3. Regelsoftware: daarmee maakt u toepasbare regels. Dit is nodig om de juiste informatie bij de initiatiefnemer uit te vragen, zodat daarna het proces sneller verloopt. Deze hogere snelheid is een vereiste van de Omgevingswet omdat de wettelijke afhandeltermijnen korter zullen zijn.


Voor de VTH- en plansoftware geldt dat u deze wellicht moet updaten of zelfs een andere leverancier moet kiezen om straks goed te kunnen werken. De regelsoftware is zelfs helemaal nieuw. Met andere woorden: er verandert nogal wat op het gebied van de software. Hoe maakt u als organisatie van tevoren de juiste keuze? Als u het een softwareleverancier vraagt, dan haalt u veel kennis in huis. Echter, dat is wel vooral kennis van de software en een stuk minder van de organisatie en van de werkprocessen waar die software binnen moet functioneren. Ook zijn deze leveranciers niet onafhankelijk.


Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met software en werkprocessen en zijn onafhankelijk van leveranciers. Onze taak verschilt als u kijkt naar de verschillende typen software. De implementatie of update en de inrichting van de VTH-software brengt het meeste werk met zich mee. Het gaat daar echt om de werkprocessen inrichten in de software: de stappen, autorisaties, rollen en de documenten. Aan de plansoftware en regelsoftware valt minder in te richten. Daar volstaat een goede ‘knoppentraining’ en dat kan de softwareleverancier als geen ander. Echter, daaraan voorafgaand moet een keuze gemaakt worden voor de software op grond van een goede aanbesteding. Zodat de software optimaal aansluit op de werkprocessen en de prijs natuurlijk klopt. Hier hebben wij veel kennis en ervaring te bieden. Tot slot is het belangrijk om goed overzicht te hebben over al die pakketten in het grotere geheel van de organisatie. Wij kennen alle pakketten en helpen u graag om dit overzicht te houden.


WAAR KUNNEN WIJ U MEE HELPEN?

  • Functioneel beheer
  • Pakketselectie
  • Projectmanagement
  • Inrichten applicaties
  • Implementatie nieuwe applicaties
  • Optimaliseren werkprocessen
  • Managementinformatie


Neem direct contact op met één van onze specialisten

Patrick Boonman

Accountmanager

+31 (0) 6 42 93 97 28

p.boonman@solviteers.nl