Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Grip op jeugdzorg: met Business Intelligence

De kosten voor jeugdzorg drukken zwaar op de gemeentelijke begroting. Het verzoek aan Den Haag om extra geld beschikbaar te stellen blijft vooralsnog onbeantwoord. Hierdoor bent u als gemeentelijke organisatie genoodzaakt om op zoek te gaan naar besparingsmogelijkheden en kritischer te zijn op de inzet van dure zorgproducten. Worstelt u ook met de vraag waar deze winst te behalen is, zonder dat de kwaliteit en continuïteit in gevaar komt? Alleen op basis van juiste en betrouwbare managementinformatie is deze vraag te beantwoorden. Wij hebben een aanpak ontwikkeld om de behoefte aan managementinformatie in kaart te brengen, te realiseren en het gebruiken en de doorontwikkeling te borgen in een organisatie. Deze aanpak bestaat 5 stappen: quickscan, gegevensanalyse, regieontwerp, dashboard en praktijkborging. Hieronder leest u hier meer over.

oorzaken-datalekken-solviteers
microsoftteams-image-7

De vijf stappen uit onze aanpak


Stap 1. Quickscan

Door het uitvoeren van de quickcan maken wij inzichtelijk welke KPI’s belangrijk zijn. Wij houden verschillende sessies met sleutelfiguren. Tijdens de sessies maken wij onderscheid tussen KPI’s die op korte termijn ontwikkeld moeten worden en welke in een latere doorontwikkeling meegenomen worden. Na het uitvoeren van de quickscan kunnen wij concreet aangeven hoeveel dagen nodig is om de gewenste KPI’s in een dashboard te ontwikkelen. 


Stap 2. Gegevensanalyse

Tijdens de gegevensanalyse onderzoeken wij of de benodigde data die noodzakelijk is voor de KPI’s ook daadwerkelijk aanwezig zijn binnen de bronapplicaties. Naast deze gegevensanalyse onderzoeken wij welke tool het meest geschikt is voor het ontwikkelen van de KPI’s. 


Stap 3. Regieontwerp

In stap 3 maken wij een regieontwerp waarin wij beschrijven wat nodig is om vanuit de huidige situatie te komen tot beschikbaarheid van de gewenste managementinformatie. De bevindingen van stap 1 en 2 dienen als input voor het regieontwerp.


Wij maken een ontwerp voor het dashboard. Hierin beschrijven wij welke onderdelen in het dashboard opgenomen worden en voor wie de informatie beschikbaar moet zijn. Vervolgens maken wij een technisch bouwontwerp waarin wij de mapping van de KPI’s naar de beschikbare bronnen opnemen. Op basis van dit ontwerp kan het dashboard in stap 4 ook daadwerkelijk gebouwd worden.


Stap 4. Dashboard

Het Dashboard is in deze stap klaar om gebouwd te worden. Wij hanteren een agile werkwijze. Dat betekent dat tijdens de bouw van het dashboard tussentijdse oplevermomenten gepland worden. Tijdens een oplevermoment test de gebruiker of de KPI’s naar wens zijn ontwikkeld. Op deze manier borgen wij dat wat wij bouwen ook hetgeen is dat de gebruiker daadwerkelijk voor ogen heeft. Eventuele aanpassingen kunnen direct worden doorgevoerd.


Stap 5. Praktijkborging

De praktijkborging zorgt ervoor dat het ontwikkelproces (stap 1 tot en met 4) en de resultaten daaruit geborgd worden binnen de afdeling. Wij geven een instructie aan de gebruikers hoe het dashboard gebruikt kan worden. Daarnaast lichten wij aan de beheerder toe hoe het dashboard bijgewerkt en verder ontwikkeld kan worden.


Wat BI u oplevert:


blog_image_7-2x-min-2

Korte wachtlijsten

Het is geen geheim dat voor veel specialismen in de jeugdzorg de wachttijden te lang zijn en dat er weinig jeugdhulpinstellingen staan te springen om de zwaardere, complexe

jeugdhulp. Terwijl juist de Nederlandse Zorgautoriteit pleit voor maatregelen om de wachttijden naar beneden te krijgen. BI kan hier echt het verschil maken.

zorg02a

Betere zorg verlenen

Het mooie van BI is dat het niet alleen voor minder kosten zorgt, maar tegelijkertijd ook

kan leiden tot betere zorg. Dat is natuurlijk de ultieme win-win. In ons whitepaper, die u hieronder gratis kunt downloaden, laten wij een aantal voorbeelden zien hoe u dit kunt realiseren.

business-intelligence

Lagere kosten realiseren

BI zorg ervoor dat u inzichtelijk heeft hoe per zorgcategorie de indicatiewaarde zich

verhoudt tot de declaratiewaardes. En dat niet alleen ten aanzien van de verschillende sectoren en zelfs organisaties, maar ook in vergelijking tot voorgaande jaren. Daardoor springen zowel de worst practices als de best

practices er uit en is een veel gerichter beleid en sturing mogelijk.

phising-thuiswerkers-coronacrisis_solviteers

Evenredige belasting

Om de feitelijk belasting per medewerker te kunnen bepalen, moet niet alleen de werkvoorraad bekend zijn, maar moet deze ook in verband worden gebracht met het aantal uren dat de medewerker per week aan deze werkvoorraad kan besteden. Een fijnmazig geheel, dat u alleen met BI doeltreffend kunt beheren.

business-intelligence

In ons whitepaper laten wij zien hoe u met Big Data en Business Intelligence (BI) weer grip krijgt op uw beleid en de alsmaar stijgende jeugdzorgkosten.


Boek (gratis) adviesgesprek 'Grip op de jeugdzorgkosten'

Boek een online adviesgesprek ‘grip op de jeugdzorgkosten’ van een halfuur. Dit is een inhoudelijk telefoon- of Teamsgesprek met een van onze BI-specialisten. Zij laten zien welke stappen u kunt zetten om met BI grip te krijgen op uw jeugdzorgkosten. Na afloop van dit gesprek ontvangt u ook een aantal praktische tips voor uw organisatie. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Interessant? Bel: +31 (0)30 280 36 55 of laat hier uw gegevens achter.

LIVE CHAT

Onze chatfunctie is beschikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur.

CONTACT

Wij zijn telefonisch en via Livechat bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55