Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Gratis advies implementatie Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers


Tot in ieder geval 1 juni 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht. Deze regeling, die gebaseerd is op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis. Gemeenten moeten hiervoor aanpassingen verrichten in hun werkprocessen en uitkeringsapplicatie. Wij kunnen u hierbij ondersteunen, zodat u het nieuwe proces snel operationeel heeft en u de Tozo aanvragen tijdig en juist kunt verwerken.


1. Procesinrichting

De grootste wijziging in het aanvraagproces is dat er een kortere termijn bestaat om tot een besluit te komen. Waar dit eerst kon oplopen tot 13 weken, wordt er nu gestreefd naar 4 weken. Er wordt tijdswinst gerealiseerd door het overslaan van de toets op levensvatbaarheid. Dit kan door het reguliere proces kritisch te bekijken en waar nodig te versimpelen en te verduidelijken. Daarnaast moet u mogelijk aanpassingen doen in uw documenten. Deze aanpassingen zijn met beperkte aanpassingen in het proces realiseerbaar.


2. Digitale afhandeling aanvragen

Er komen nu uitzonderlijk veel aanvragen bij u binnen. Deze aanvragen moeten zoveel mogelijk digitaal ingediend en afgehandeld kunnen worden. Ondertussen zijn er verschillende oplossingen beschikbaar die dit mogelijk maken. Maar welke is voor u de juiste en hoe integreert u dit op een slimme manier in uw bestaande systemen? Wij helpen u graag met de selectie en de implementatie van oplossingen voor digitale afhandeling. Kan dit niet op korte termijn, dan zijn er o.a. in de Suites4Sociaaldomein ook andere mogelijkheden om uw werkprocessen in bulk in te lezen. 


3. Financiële inrichting

Ook kan het nodig zijn om aanpassingen te doen in uw financiële systeem, zoals aan het grootboek, de kostenplaatsen, de regelingen en componenten. Qua hoeveelheid werk ongetwijfeld overzichtelijk, maar inhoudelijk wel complexer. Dit moet nauwkeurig worden uitgevoerd.


4. Stuurinformatie

Door een vergroting van het aantal aanvragen wilt u hier beter zicht op houden. Het is belangrijk om overzicht te houden op de volgende vragen: Wat is de doorlooptijd van de aanvragen en hoe verhoudt zich dat tot reguliere aanvragen Bbz? Wat wordt daadwerkelijk uitgekeerd voor deze regelingen? Hoeveel meer aanvragen komen er binnen dan gebruikelijk? In hoeverre neemt de caseload toe van de medewerkers? Dit zijn allemaal vragen die met standaard managementinformatietools goed te beantwoorden zijn.


Gratis online sessie van 1 uur

De specialisten van Solviteers Advies & Implementatie denken graag met u mee. Zo bieden wij een digitale sessie van een uur aan. Hierin kijken wij samen met u naar de inrichting van uw uitkeringsapplicatie, zoals de Suites4Sociaaldomein. Ook doen wij wellicht al wat aanpassingen en geven wij advies hier over. Als er meer moet gebeuren aan uw proces of inrichting, dan ondersteunen wij u graag op korte termijn.


Heeft u interesse in deze online sessie? Neem gerust contact met ons op via tel: 030-2803655 of stuur een e-mail naar advies@solviteers.nl